Toppers X

Class 10th Toppers (2020-21)

98.4%

ISHAAN QURESHI

97.2%

SHRESTHA PANDEY

96.8%

KASHIKA

95.6%

HARSH SRIVASTAVA

95.6%

PRAKHAR PATEL

95.4%

SHRISTI SINGH

95%

HARSHIT TRIPATHI

95%

HARSHVARDHAN SINGH

95%

JYOTSANA VERMA

94.8%

PRAKHAR TRIVEDI

94.8%

PRATITI MAHARANA

94.8%

BHAVYA SRIVASTAVA

94.4%

DIVYANSHI TRIVEDI

94.4%

RASHI JIWNANI

94.4%

SHAKTI SINGH

94.2%

YUVRAJ SAXENA

94.2%

ZAVEERIYA

94%

PALAK YADAV